زمان ارسال: 2 سال پیش

Arduino_Logo.svg

امروز جلسه پنجم از اموزش های اردوینو هست. میخوام به مبحث شرط ها بپردازیم پس با ما باشید در ادامه مطلب .

اگرهر زبان دیگه ای کار کرده باشید این قسمت خیلی براتون راحته بخصوص اگر c++ بلد باشید.چون خیلی شبیه به این زبان هستش.

بعد تعریف هر دستور یه مثال ساده از اون شرط زدیم و در نهایت یه مثال کلی میزنیم

IF

شرط if یعنی اگر شرط برقرار باشد دستوراتی که در بدنه این شرط هست اجرا شود.

if(متغییر > مقدار){

دستورات در صورت صحیح بودن شرط

}

میتونید چند تا if پشت سر هم داشته باشید یا تودرتو.

انواع مقایسه های شرطی رو در زیر داریم

 x == y (x is equal to y)

x != y (x is not equal to y)

x <  y (x is less than y)

x >  y (x is greater than y)

x <= y (x is less than or equal to y)

x >= y (x is greater than or equal to y)

مثال :

درصورت کوچکتر بودن متغییر a از 10 در سریال  a < 10 رو چاپ میکنه. (اگر در مورد سریال ها نمیدونید به اموزش چهارم مراجعه کنید

if(a<10)

{

Serial.print(” a < 10 “);

}

 

if / else

دستور بعدی تکمیل شده if هست . یعنی درصورت برقراری شرط if دستورات بدنه if اجرا شده و در صورت عدم برقراری شرط دستورات بدنه else اجرا شود

if(متغییر > مقدار){

دستورات در صورت صحیح بودن شرط

}

else{

دستورات در صورت صحیح نبودن شرط

}

مثال :

درصورت کوچکتر بودن متغییر a از 10 در سریال  a < 10 رو چاپ میکنه. و در غیر اینصورت  a > 10 رو چاپ خواهد کرد (اگر در مورد سریال ها نمیدونید به اموزش چهارم مراجعه کنید

if(a<10)

{

Serial.print(” a < 10 “);

}

else{

Serial.print( ” a > 10 ” )

}

 

for statements

حلقه شرطی for که یه قسمت تعریف متغییر ومقدار دهی هست ، یه بخش شرط ، یه بخش گام افزایشی و یکی هم بدنه که دستورات در صورت صحیح بودن شرط انجام بشوند، ک با ; از هم جدا میشوند  و اگر نخواهیم یه بخش داشته باشیم باید ; تنها بذاریم.

for ( تعریف و مقدار دهی متغییر ; شرط ; گام افزایش یا کاهشی){

دستورات

}

 

مثال:

در این مثال اول x  تعییر و مقدار دهی شده ، و تا وقتی که کمتر از 10 باشه هر دفعه x رو در سریال چاپ کرده و بعد یک واحد به x اضافه کرده.

for( int x =0 ; x<10 ; x++)

{

Serial.println(x);

}

 

switch / case statements

سویچ کیس یا انتخاب شرطی و میشه گفت معادل چند تا if هست. و یه تفاوت کوچیک با switch تو c++ داره

switch (متغییر مورد نظر) {
    case 1:
      //دستورات در صورت یک بودن متغییر
      break;
    case 2:
      //دستورات در صورت دو بودن متغییر
      break;
    default:
//دستورات در صورت که هیچ یک از case های فوق صحیح نباشند ، این دستور اختیاری است

    break;

}

 

مثال :

یه مثال ساده از switch case . این مثال در صورتیکه x یک باشد در سریال x=1 و اگر دو باشد x=2 و اگر سه باشد x=3 رو چاپ میکند و در صورتی که هیچکدوم نبود x is not… رو چاپ میکند.(default)که اختیاری هست

switch(x){

case 1:

Serial.println(“x =1”);

break;

case 2:

Serial.println(“x =2”);

break;

case 3:

Serial.println(“x =3”);

break;

default:

Serial.println(“x is not 1 or 2 or 3 “);

break;

}
 

 

while loops

حلقه while . تا زمانی که شرط برقرار باشد مدام دستوراتش رو تکرار میکنه

while(شرط )

{

دستورات

}

مثال :

در این مثال اول x رو مقدار دهی کردیم و در شرط while قراردادیم که تا وقتی که کمتر از 10 باشد دستوراتش یعنی چاپ x در سریال و یکی افزایش x رو انجام بده

x =0;

while ( x < 10 )

{

Serial.println(x);

x++;
}

 

خب این اموزش اینجا تموم میکنم و بقیه شرط ها و مثال کلی رو در اموزش بعدی میگم که زیاد طولانی و سخت هم نشود.

0

1,340 views

نویسنده: سجادی ها
درباره سجادی ها:طراحی سایت توسط تیم طراحی دانشجوی ایرانی

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشجوی ایرانی می باشد.